Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.02.2014р. зміна 10%


  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», код за ЄДРПОУ 35985756; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 3739787; електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – Товариство) повідомляє, що 24.02.2014р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий реєстр власників цінних паперів Товариства станом на 31.12.2013р. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Ребус Україна» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, буд. 27-Б, оф. 6, код ЄДРПОУ 33770879) становив 45,9218% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Ребус Україна» складає 0% голосуючих акцій Товариства.  Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Радон» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 36295724) становив 10,7045% % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Радон» складає  0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 15,4246% % голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» становить 2 124 040 (два мільйони сто двадцять чотири тисячі сорок) штук простих іменних акцій, що становить 25,2862% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набережна Перемоги, буд. 58-А, код за ЄДРПОУ 33718012) становив 7,1515% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент» складає 3 000 000 (три мільйони) штук простих іменних акцій, що складає 35,7143% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Пайового інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Монета» (Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами «Академія Інвестментс» (49000, м. Дніпропетровськ, вул.  Леніна, буд. 30 код за ЄДРПОУ 32836032-232086) становив 0% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПІФ НВЗТ «Монета» (ПрАТ КУА «Академія Інвестментс») складає 1 073 000 (один мільйон сімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій, що складає 12,7738% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                                Підвалюк О.В.

ProEmitent.INFO